پیشینه مرکز

دانشگاه جامع علمی – کاربردی تنها متولی نظام آموزش عالی علمی – کاربردی است که زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اداره می شود. هدف دانشگاه جامع فراهم آوردن موجباتی است که مشارکت سازمانها و دستگاههای اجرایی دولتی و غیر دولتی را برای آموزش نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور    می باشد به نحوی که دانش آموختگان بتوانند برای فعالیتی که به آنها محول می شود. دانش و مهارت لازم را کسب نمایند.
مرکز آموزش عالی علمی کاربردی مهرکام پارس (MCP) ، فعالیت خود را در سال ۱۳۸۲ با اخذ مجوز از دانشگاه جامع علمی کاربردی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تاسیس شد و برای ارتقای سطح مهارت شاغلین بخشهای مختلف اقتصادی و افزایش مهارت های حرفه ای فارغ التحصیلان مرکز آموزش که فاقد تجربه اجرایی می باشند از اهم فعالیت های مرکز  می باشد  و با به  بکارگیری و سازمان دهی امکانات ، منابع مادی و انسانی دستگاه های اجرایی ، نسبت به برگزاری دوره های علمی – کاربردی در مقاطع کاردانی و کارشناسی اقدام می کند.
 این مرکز با دو نوع سیستم پذیرش دانشجو (ترمی و پودمانی) در مقاطع کاردانی و کارشناسی با داشتن ۱۶۰۰ دانشجو ادامه فعالیت می دهد.