کارت ورود به جلسه آزمون

قابل توجه دانشجویان گرامی؛  

جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون به سامانه هم آوا قسمت دریافت کارت ورود به جلسه امتحان مراجعه نمایید.

(چنانچه در دریافت کارت ورود به جلسه با مشکل مواجه شدید، تسویه حساب شهریه خود را کنترل نمایید. در صورت داشتن بدهی مالی سیستم قادر به ارائه پرینت کارت ورود به جلسه نخواهد بود.)